IE工程师(若干)   机加工工艺工程师(若干)
  树脂砂生产主管(若干)   熔炼工程师(若干)
  开发项目科长(若干)   新品开发品管(1人)
  造型工(若干)   生产技术员(铸铝)(若干)
  工艺员(若干)   质量工程师(若干)
  铸铝工程师(若干)   人事行政经理(若干)
联 系 人: 沈小姐
联系地址: 江苏省常熟经济开发区东江路8号
邮政编码: 215537
公司网站: http://www.torincasting.com
 
Copy Right © 2004-2017 http://www.job1001.com All Right Reserved 铸造英才网 版权所有